Niestety nie pokrywamy kosztów zagranicznego zwrotu ani wymiany produktów. Jeśli planujesz zwrócić lub wymienić towar spoza Estonii, pamiętaj, że musisz samodzielnie opłacić wysyłkę zwrotną.

Właściwości każdego produktu są podane w jego opisie.

Zdjęcia produktów są ilustracyjne. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli kolor, kształt lub inne parametry przedmiotów w Sklepie Internetowym nie odpowiadają faktycznemu rozmiarowi, kształtowi lub barwie ze względu na ustawienia monitora Kupującego.

Zgodnie z § 56 ust. 14 estońskiej Ustawy o Prawie Zobowiązaniowym, Kupujący zachowuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania produktów. W przypadku zwrotu towaru należy przestrzegać następujących zasad:

Zwracany towar musi być nieużywany, nieuszkodzony i w oryginalnym opakowaniu; przedmioty muszą być nieuszkodzone, tzn. wolne od uszkodzeń mechanicznych lub innych; przedmioty muszą być nieużywane i mieć prawidłowy wygląd – nieuszkodzone metki, nierozerwane folie ochronne itp. (nie dotyczy to przypadków zwrotu produktu niepełnowartościowego).

 Zwracając towar, należy przedstawić dokument potwierdzający zakup (potwierdzenie zapłaty); Sprzedający ma prawo odrzucić towar zwracany przez Kupującego w przypadku, gdy warunki zwrotu nie zostaną dopełnione.

Kupujący nie zachowuje prawa do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w przypadku, gdy Kupujący uszkodził towar lub wygląd produktu po zakupie uległ znacznej zmianie; akcesoria do włosów i biżuteria nie mogą zostać zwrócone w przypadku, gdy Kupujący uszkodził opakowanie (z wyjątkiem sytuacji, gdy wyciągnięcie przedmiotu z opakowania nie jest możliwe w inny sposób).

Dondella OÜ nie ponosi odpowiedzialności za:
Uszkodzenie towaru spowodowane przez działanie lub zaniedbanie Kupującego; wady spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem towaru; normalne zużycie produktów, gdy są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Koszty zwrotu produktów pokrywa Kupujący, z wyjątkiem sytuacji, gdy produkty są zwracane z powodu dostarczenia produktu niezgodnego z zamówieniem lub posiadającego wadę fabryczną.

Aby zwrócić przedmiot, należy wypełnić wniosek i przesłać go w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Wniosek o zwrot musi zawierać imię i nazwisko Kupującego, nazwę towaru, powód zwrotu, numer rachunku bankowego i nazwisko jego posiadacza.

 Zwrot należności za zakup towaru zostanie wypłacony Kupującemu po sprawdzeniu zwracanego towaru, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania produktów przez Sklep Internetowy.