Regulamin ogólny

Regulamin zakupu i sprzedaży ma zastosowanie do stosunków prawnych między wszystkimi osobami a właścicielem środowiska zakupów internetowych Dondella.com (dalej zwanym Sklepem Internetowym) w odniesieniu do transakcji kupna-sprzedaży.

Umowa kupna-sprzedaży zawarta między Dondella OÜ i Kupującym wchodzi w życie, gdy po otrzymaniu potwierdzenia złożonego zamówienia zostanie uiszczona pełna należność za zamówienie, a Dondella OÜ otrzyma płatność i zamówienie zostanie wysłane do Kupującego.

Sklep Internetowy zachowuje prawo do wprowadzania zmian w regulaminie świadczenia usług oraz w cenniku. Zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu na stronie internetowej www.dondella.com. W przypadku złożenia zamówienia przed wejściem w życie zmian, do takiego zamówienia mają zastosowanie warunki obowiązujące w czasie składania zamówienia.

Składając zamówienie i płacąc w Sklepie Internetowym Dondella.com Kupujący potwierdza, że zapoznał się z regulaminem zakupu i sprzedaży i wyraził zgodę na zawarte w nim warunki.

Kupujący jest w pełni odpowiedzialny za dostarczenie prawdziwych i poprawnych informacji. Jeżeli Kupujący złoży zamówienie podając nieprawdziwe informacje, Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje, natomiast Sklep Internetowy ma prawo domagać się odszkodowania za bezpośrednie szkody poniesione z tego tytułu przez Sklep Internetowy.

Sklep Internetowy szanuje prawo Kupującego do prywatności w odniesieniu do jego danych osobowych. Dondella OÜ wykorzysta informacje dostarczone przez Kupującego wyłącznie do realizacji zamówienia i nie ujawni żadnych danych osobom trzecim.

Sklep Internetowy jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku powstania szkody w wyniku, mimo posiadania takiej możliwości, niezapoznania się przez Kupującego z niniejszymi warunkami bez względu na ich obligatoryjność i zalecenia Sprzedającego.

Dondella OÜ nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego lub opóźnienia w dostawie towarów, jeśli wystąpią one z powodu sytuacji, na którą Dondella OÜ nie mogła wpłynąć ani jej przewidzieć.

 

Ceny produktów

Wszystkie ceny wyświetlane w Sklepie Internetowym są podane bez doliczonych kosztów transportu i zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

 

Składanie, opłacanie i dostawa zamówień 

Płacąc za zamówienie, Kupujący może wybrać odpowiednią metodę płatności: PayPal, faktura lub bank. Zamówienie zostaje sfinalizowane po uiszczeniu pełnej należności.

Po wejściu w życie umowy kupna-sprzedaży (tj. po dokonaniu płatności przez Kupującego), Dondella OÜ zrealizuje zamówienie i przekaże je wybranemu przez Kupującego dostawcy.

Koszt dostawy zależy od metody dostawy wybranej przez Kupującego. Termin dostawy wynoszący 1-5 dni roboczych od dokonania płatności obowiązuje tylko w przypadku, gdy zamówienie jest dostarczane na terytorium Republiki Estońskiej.

Informacje podawane podczas składania zamówienia muszą być dokładne i poprawne, ponieważ w ten sposób unikniemy opóźnień i nieporozumień. Dondella OÜ nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie i jakiekolwiek późniejsze nieporozumienia w przypadku, gdy opóźnienie lub nieporozumienie powstało z powodu niekompletnych lub błędnych informacji podanych przez Kupującego podczas składania zamówienia.

W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki zaleca się, aby Kupujący odmówił jej przyjęcia i zwrócił ją kurierowi. Podpisując dokument dostawy, Kupujący potwierdza, że przy odbiorze przesyłki była ona nieuszkodzona lub jej stan był zadowalający.

W przypadku, gdy nieprzyjęty towar zostanie zwrócony kurierowi, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sklep Internetowy, wysyłając informację emailem na adres info@dondella.com.

 

Zwrot i wymiana towaru

Właściwości każdego produktu są podane w jego opisie.

 Zdjęcia produktów są ilustracyjne. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli kolor, kształt lub inne parametry przedmiotów w Sklepie Internetowym nie odpowiadają faktycznemu rozmiarowi, kształtowi lub barwie ze względu na ustawienia monitora Kupującego.

 Zgodnie z § 56 ust. 14 estońskiej Ustawy o Prawie Zobowiązaniowym, Kupujący zachowuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania produktów. W przypadku zwrotu towaru należy przestrzegać następujących zasad:

Zwracany towar musi być nieużywany, nieuszkodzony i w oryginalnym opakowaniu; przedmioty muszą być nieuszkodzone, tzn. wolne od uszkodzeń mechanicznych lub innych; przedmioty muszą być nieużywane i mieć prawidłowy wygląd – nieuszkodzone metki, nierozerwane folie ochronne itp. (nie dotyczy to przypadków zwrotu produktu niepełnowartościowego).

Zwracając towar, należy przedstawić dokument potwierdzający zakup (potwierdzenie zapłaty); Sprzedający ma prawo odrzucić towar zwracany przez Kupującego w przypadku, gdy warunki zwrotu nie zostaną dopełnione.

Kupujący nie zachowuje prawa do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w przypadku, gdy Kupujący uszkodził towar lub wygląd produktu po zakupie uległ znacznej zmianie; akcesoria do włosów i biżuteria nie mogą zostać zwrócone w przypadku, gdy Kupujący uszkodził opakowanie (z wyjątkiem sytuacji, gdy wyciągnięcie przedmiotu z opakowania nie jest możliwe w inny sposób).

Dondella OÜ nie ponosi odpowiedzialności za:

Uszkodzenie towaru spowodowane przez działanie lub zaniedbanie Kupującego; wady spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem towaru; normalne zużycie produktów, gdy są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Koszty zwrotu towarów pokrywa Kupujący (maks. 10 €, §194 ust. 4 Ustawy o Prawie Zobowiązaniowym), z wyjątkiem sytuacji, gdy produkty są zwracane z powodu dostarczenia produktu niezgodnego z zamówieniem lub posiadającego wadę fabryczną.

Aby móc zwrócić towar, należy przesłać wniosek na adres info@dondella.com w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Wniosek o zwrot musi zawierać imię i nazwisko Kupującego, nazwę towaru, powód zwrotu, numer rachunku bankowego i nazwisko jego posiadacza.

Zwrot należności za zakup towaru zostanie wypłacony Kupującemu po sprawdzeniu zwracanego towaru, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania produktów przez Sklep Internetowy.